MIAMI ECO XPS Blue

Ekstrudowany polistyren MIAMI ECO XPS Blue  ma wyjątkowo niską absorpcję wody. Wyniki testu zanurzenia  wykazały, że absorpcja wody przez 20 dni nie przekroczyła 1% objętości. Jednocześnie w przypadku tworzywa piankowego wskaźnik ten wynosi ponad 6%.

MIAMI ECO XPS Blue jest przyjazny dla środowiska, tj. chemicznie nieaktywny oraz nie gnije. Ze względu na zmienne warunki klimatyczne w Europie ciepły dom nie jest luksusem, ale koniecznym warunkiem komfortowego życia. We współczesnym świecie konstrukcja budynków mieszkalnych wymaga stosowania wysokiej jakości, nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych czym jest płyta z polistyrenu ekstrudowanego MIAMI ECO XPS Blue.

Polistyren ekstrudowany jako metoda wytłaczania został wynaleziony w USA w latach 40 XX wieku.  Proces produkcji pozwolił na uzyskanie surowego produktu o jednorodnej strukturze składającej się z małych komórek o średnicy około 0,1 – 0,2 mm. 

Izolacja cieplna wykonana z polistyrenu ekstrudowanego ECO XPS Blue ma szerokie zastosowanie.  Użycie ekstrudowanego polistyrenu nie zaleca się tylko dla fasad wentylowanych, ponieważ utrudnia wentylację ze względu na odporność na parę i wilgoć.

Dane techniczne MIAMI ECO XPS Blue

Wymiary:

  • Grubość: od 20 mm do 240 mm (w tym termobonding)

  • Szerokość: 600 mm

  • Długość: 1250 mm

Wykończenie powierzchni:

  • gładka
  • wafel
  • z rowkami lub bez rowków

Rodzaje krawędzi:

  • proste
  • na felc tak zwana „L”

Klasa wytrzymałości na ściskanie:

  • 300 kPa
  • 500kPa (od 50 mm)

Tolerancje:

Tabela pakowania:

Więcej informacji w kartach technicznych ( KT, TDS) , deklaracjach właściwości użytkowych (DWU , DoP , karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (KChSN , MSDS) w zakładce pliki do pobrania.

Zakres stosowania budowlanego polistyrenu dla rozwiązań uniwersalnych

Skontaktuj się z nami!